Wybór języka:
FIRMA / DANE FIRMY

Spółka z o.o.

Alcopper Trans Logistics Spółka z o.o., ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000256718, NIP PL 631-259-72-12, REGON 241304644

Kapitał zakładowy 4 321 500 PLN

© 2010 r. ALCOPPER Trans Logistics Sp. z o.o. Wykonanie: Agir.pl