Wybór języka:
FIRMA / RODOKlauzula informacyjna zgodna z przepisami  RODO, wchodzącymi w życie dnia 25.05.2018

Informujemy, że począwszy od 25.05.2018 r.:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Alcopper Trans Logistics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Roździeńskiej 41, w Katowicach (kod pocztowy: 43-210), tel.: 32 781 83 20, adres e-mail: biuro@alcoppertrans.com.pl 
2. Celem zbierania danych było podjęcie działań zmierzających do zawarcia, a w późniejszym czasie wykonania umowy między Alcopper Trans Logistics sp. z o.o., a Państwa firmą jako dostawcą usługi lub kontrahentem.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
4. Podanie danych było dobrowolne, lecz niezbędne do płynnego wykonywania umów zawartych między naszymi firmami. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie zawartych umów.
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędnych dla wykonania umowy, obsługi zamówień, na okres rekrutacji czy do momentu istnienia obowiązku księgowego i prawnego, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Po zakończeniu współpracy dane osobowe klientów oraz ich kopie usuwane są po upływie okresu niezbędnego do ustalenia roszczeń.

9. Inspektorem ochrony danych osobowych w firmie Alcopper Trans Logistics sp. z o.o. jest Pan Dariusz Gawenda dariusz.gawenda@alcoppertrans.com.pl

© 2010 r. ALCOPPER Trans Logistics Sp. z o.o. Wykonanie: Agir.pl