Wybór języka:
CERTYFIKATY / AspektyAspekt środowiskowy – element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem; znaczącym aspektem środowiskowym jest ten, który ma istotny wpływ na środowisko.

Określanie wagi Aspektów nasza firma przeprowadza w następujących warunkach:

Warunki normalne – operacje rutynowe, prowadzone pod pełną kontrolą, w ustalonych warunkach.

Warunki specyficzne – operacje odbiegające od norm

alnego funkcjonowania, ale w sposób kontrolowany lub tymczasowy, związane są np. remontami, przeglądami technicznymi, uruchamianiem pojazdu.

Warunki awaryjne – operacje związane z sytuacjami zagrożenia, których momentu zaistnienia nie można przewidzieć.

Aspekty środowiskowe są oceniane pod kątem wpływu na środowisko (ilość, stopień bezpieczeństwa, zasięg, częstotliwość), istnienia wymagań prawnych oraz generowania uciążliwości dla zainteresowanych stron.

Aspekty uznane za ważne (znaczące aspekty środowiskowe), są kontrolowane przez objęcie ich sterowaniem operacyjnym oraz monitorowaniem, a należą do nich:

-          emisja spalin,

-          zużycie paliwa,

-          hałas,

-          emisje do środowiska (wyciek oleju, opary).

Inne aspekty dotyczące zarządzania transportem to:

- zużycie energii cieplnej i elektrycznej

- zużycie wody i papieru

- wytwarzanie odpadów komunalnych

- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych ( tonery, baterie, świetlówki, sprzęt elektroniczny)

Potwierdzeniem na zgodność parametrów naszych pojazdów z europejskimi wymaganiami ekologicznymi są otrzymane świadectwa i certyfikaty wydane przez producentów oraz Autoryzowane Stacje Obsługi.

Przy wyborze dostawców wyrobów i usług kierujemy się również ich stosunkiem do ochrony środowiska.

© 2010 r. ALCOPPER Trans Logistics Sp. z o.o. Wykonanie: Agir.pl