Wybór języka:
CERTYFIKATY / Dotacje unijneInwestujemy w rozwój naszej firmy korzystając z dotacji unijnch.Całkowita kwota wydatków poniesionych w ramach projektu dofinansowanego w ramach RPOWS na lata 2007-2013 w ramach umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy nr UDA-RPSL.01.02.04-))-B96/11-00 z dnia 06.12.2013r. wynosi 852808,20 złotych. Wydatki poniesione do dnia 31.03.2014 wynoszą 667035,57 złotych

Kwota dofinansowania projektu wynosi 40% wydatków kwalifikowanych 277.336 złotych


© 2010 r. ALCOPPER Trans Logistics Sp. z o.o. Wykonanie: Agir.pl